Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Hala ul. Prosta 33 - Łozienica

Hala ul. Prosta 33 - Łozienica

Rozbudowa i przebudowa zakładu „Baltic Spinning Sp. z o. o.” wraz z infrastrukturą techniczną polegająca na:

  • Dobudowie hali produkcyjno - magazynowej  wraz z wewnętrznymi instalacjami technicznymi - dobudowa do istniejącej hali produkcyjno - magazynowej od strony zachodniej oraz do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej od strony północnej.
  • Budowie placów manewrowych 
  • Budowie drogi pożarowej 
  • Budowie naziemnego otwartego zbiornika retencyjnego o wymiarach wewnętrznych ok. 40 x 10 m 
  • Budowie trafostacji
  • Budowie czterech silosów na granulat na fundamencie
  • Budowie, rozbudowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej tłocznej i grawitacyjnej, zewnętrznej instalacji elektrycznej (linia kablowa SN15 kV, NN0,4kV)
  • Niezbędnej rozbudowie i przebudowie wewnętrznych instalacji technicznych w istniejących halach produkcyjno-magazynowych związanych z dobudową nowych hal produkcyjno-magazynowych