Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/gopro/ftp/gowebsite/sikorskidawid/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Hala Fabryczna 37 - Police

Budynek produkcyjno – magazynowy projektuje się jako jednokondygnacyjną, w części dwuprzęsłową halę o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych 7°; wysokość w kalenicy wynosi 8,10 m z attyką do 8,47 m - nie przekracza dopuszczalnej na terenie wysokości 20 m, Obszar oddziaływania inwestycji zamykać się będzie w obrębie terenu inwestycji tj. działek nr 253/3 i 3048 obr. Police 6.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działek 253/3 i 3048 - 9 674,00 m2 + 8 899,00 m2
Powierzchnia terenu inwestycji - 18 572,00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejącej - 1 244,35 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 2 428,50 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych istniejących - 832,83 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych proj. - 796,03 m2
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 2 748,38 m2